YONGPHOTOS.COM

투표 꼭 해주세요!!! 

 

 

 

 

 

'정치를 외면한 가장 큰 대가는,

가장 저질스러운 인간들에게 지배 당한다는 것이다.'

 

플라톤 Platōn (BC427~BC347)

 

 

 

 

 

2014. 06. 04 제6회 전국동시지방선거 ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2014. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. http://YongPhotos.com

 

 

Comment +2