YONGPHOTOS.COM

청량한 동해바다 

 

 

 

 

 

 

탄산음료를 부어놓은듯 청량하고 시원했던 동해바다

발을 살짝 담궜을뿐인데 더위가 한방에 날아가버렸다.

 

 

 

 

 

2014. 05. 포항 송라면 화진해수욕장 ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2014. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. http://YongPhotos.com

 

 

Comment +12