YONGPHOTOS.COM

옛다~ 윳이다 

 

 

 

 

 

마을 어른신들이 한자리에 보여 윳놀이 대결을 즐기고 있다.

 

 

 

 

 

2014. 05. 포항 송라면 화진리 ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2014. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. http://YongPhotos.com

 

 

Comment +6