YONGPHOTOS.COM

잠수부 

 

 

 

 

 

'멈칫!'

 

벽에 그려진 그림을 보는 순간 모든게 정지되는듯한 기분이 들었다.

 

 

 

 

 

2014. 05. 17 가덕도 정거마을 ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2014. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. http://YongPhotos.com

 

 

Comment +10