YONGPHOTOS.COM

Rose _ D810


  장미는 말라버려도 예쁘네요. 

 

 

 

2015. 06. 14.  온천천 어느 카페 ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2009-2015. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. http://YongPhotos.com

 

 


'용포토스닷컴_PhotoGallery > 사진 한 장' 카테고리의 다른 글

불타는 하늘 _ D810  (0) 2015.06.27
미키미니러브케이크_파리바게뜨  (4) 2015.06.25
Rose _ D810  (12) 2015.06.22
스탠리 해변의 연인 _ D750  (10) 2015.06.22
강아지 _ Ricoh GR  (12) 2015.06.22
유영 _ D810  (8) 2015.06.19

Comment +12