YONGPHOTOS.COM

유영 _ D810


  충렬사 연못의 잉어들


엉뚱이의 시선을 뺏아가버린 녀석들....


 


 

 

 

 

2015. 06. 14.  충렬사 ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2009-2015. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. http://YongPhotos.com

 

 


'용포토스닷컴_PhotoGallery > 사진 한 장' 카테고리의 다른 글

스탠리 해변의 연인 _ D750  (10) 2015.06.22
강아지 _ Ricoh GR  (12) 2015.06.22
유영 _ D810  (8) 2015.06.19
홍짬뽕 _ D810  (14) 2015.06.15
Mers? _ D810  (14) 2015.06.15
여행자 _ D810  (12) 2015.06.13

Comment +8