YONGPHOTOS.COM

속삭이네요 _ D810
  연잎이 제게 "사랑해"라고 속삭이네요. 


 

 

 

 

2015. 06. 05.  삼락생태공원 ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2009-2015. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. http://YongPhotos.com

 

 '용포토스닷컴_PhotoGallery > 사진 한 장' 카테고리의 다른 글

연잎 _ D810  (14) 2015.06.10
소담스럽게 핀 수련 _ D810  (5) 2015.06.10
속삭이네요 _ D810  (8) 2015.06.10
수련 _ D600  (4) 2015.06.05
남포동 리어카 _ Ricoh GR  (5) 2015.06.05
강아지 _ D810  (3) 2015.06.04

Comment +8