YONGPHOTOS.COM

남포동 리어카 _ Ricoh GR


  리어카 짝퉁 골목?


남포동 골목을 돌아다니다보면 눈에 익은 상표들이 참 많이 보여요.

하물며 저 작은 악세사리도 죄다 짝퉁들....


 


 

 

 

 

2014. 12.  남포동 ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2009-2015. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. http://YongPhotos.com

 

 


Comment +5