YONGPHOTOS.COM

별 헤는 밤
  잠깐 고개를 들어봤을 뿐인데...


밤하늘 가득 채우고있던 별을 헤아리다 밤셀뻔했어요. ㅎㅎ


 


 

 

 

 

2015. 05. 16.  대관령 ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2009-2015. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. http://YongPhotos.com

 

 '용포토스닷컴_PhotoGallery > 사진 한 장' 카테고리의 다른 글

Photo Spot! _ HK  (9) 2015.05.21
바쁜 홍콩택시 _ HK  (8) 2015.05.20
별 헤는 밤  (8) 2015.05.18
설악산에 눌러앉은 울산바위  (2) 2015.05.18
봄날의 양떼목장  (4) 2015.05.18
Violet & Yellowish Green _ Ricoh GR  (2) 2015.05.14

Comment +8