YONGPHOTOS.COM

D750 + 사진 한 장 _ 빨래널기 좋은 날 

 
 

  빨래널기 좋은 날


그런데 다들 반상회 가셨나봐요. ;; 

 

 

 

 

 

2014. 10. 영도 ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2014. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. http://YongPhotos.com

 

 

Comment +2