YONGPHOTOS.COM

봄맞이 나온 개양귀비 

 

 

 

 

새하얀 봄맞이꽃 틈에 핀

다홍색 개양귀비가 5월이 왔음을 알리고있다.

5월의 감성, 개양귀비...

 

 

 

 

2014. 05. 울산 태화강대공원 ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2014. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. YongPhotos.com

 

 

 

 

Comment +16