YONGPHOTOS.COM

노란 리본 

 

 

 

 

 

미안합니다... 잊지않겠습니다.

 

 

 

 

2014. 05. 부산역 세월호 분향소 ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2014. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. YongPhotos.com

 

 

'용포토스닷컴_PhotoGallery > 사진 한 장' 카테고리의 다른 글

추모  (14) 2014.05.07
촛불  (9) 2014.05.05
노란 리본  (10) 2014.05.03
Fantastic Busan  (25) 2014.04.30
하염없이...  (22) 2014.04.28
간절한 기도  (20) 2014.04.25

Comment +10