NIKON D500 | 1/125sec | F/7.1 | 65.0mm | ISO-2500
지난 여름에 폭포의 시원한 물줄기를 만나고 온 

나루타키자연공원(鳴滝自然公園)을 3개월만에 다시 찾았어요.

마침 이틀전에도 비가 제법 내려서 그런지 수량이 풍부하더군요.

얼마전에 다녀왔던 곳이라 그런지 제법 친숙한 느낌마저 들었어요.
다만 전체적으로 진득한 가을의 정취를 느낄 수 없었다는게 아쉬웠네요.

그냥 옷 바꿔입고 사진 찍어다고 해도 믿을 것 같네요. NIKON D500 | 1/125sec | F/6.3 | 22.0mm | ISO-1600


.

.

.NIKON D500 | 1/125sec | F/5.0 | 75.0mm | ISO-1800


.

.

.NIKON D500 | 1/125sec | F/5.0 | 38.0mm | ISO-2200


.

.

.NIKON D500 | 1/125sec | F/5.0 | 24.0mm | ISO-1800


.

.

.NIKON D500 | 1/125sec | F/5.6 | 16.0mm | ISO-1250


.

.

.NIKON D500 | 1/125sec | F/6.3 | 16.0mm | ISO-1250


  부부의 셀피-


 


NIKON D500 | 1/20sec | F/5.0 | 16.0mm | ISO-100


.

.

.NIKON D500 | 1/125sec | F/5.0 | 35.0mm | ISO-200


.

.

.NIKON D500 | 1/125sec | F/5.0 | 16.0mm | ISO-180


.

.

.NIKON D500 | 1/125sec | F/5.0 | 35.0mm | ISO-1600


.

.

.NIKON D500 | 1/125sec | F/8.0 | 16.0mm | ISO-2200


.

.

.NIKON D500 | 1/125sec | F/8.0 | 16.0mm | ISO-800


.

.

.NIKON D500 | 1/30sec | F/8.0 | 16.0mm | ISO-100


.

.

.NIKON D500 | 1/10sec | F/8.0 | 16.0mm | ISO-100


.

.

.NIKON D500 | 1/125sec | F/6.3 | 62.0mm | ISO-1600


 

 

 

 

2016. 11. 나루타키자연공원(鳴滝自然公園) ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2009-2016. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. http://YongPhotos.com

 

 


Posted by 용작가