YONGPHOTOS.COM

홈런타자 황재균

 비공개 2014. 5. 18. 19:45 글 / 사진 : 용작가

  필독! 저작권에 대한 공지사항입니다. (Copyright Notice)반응형

 

 

 

 

 

 

 

만루홈런포를 쏘아 올린 자이언츠 13번 황재균 선수!

 


 

 

2014. 05. 18 넥센전_사직구장 ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2014. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. http://YongPhotos.com

 

 


 

 

반응형

'비공개' 카테고리의 다른 글

와~~~ 히메네스 선수다!!!  (6) 2014.05.19